Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES

X

Xmodem

Protocol utilitzat per a transferir arxius d'un servidor a una computadora connectada via mòdem, el qual és principalment usat per a extreure arxius d'un BBS.

Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES