Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
TOTES

V

V42

V42.bis.Protocol de detecció d'errors i comprensió de dades que pot millorar la velocitat d'un enllaç via mòdem fins a en un 400%.

VBScript

Virtual Basic Script. Llenguatge de programació per a WWW desenvolupat per Microsoft. Es destaca que VBScript i Javascript de Netscape són molt similars.

VERONICA

Very Easy Rodent Oriented Net-wide Index to Computerized Arxivis -- Desenvolupat en la Universitat de Nevada, Veronica és una base de dades constantment actualitzada de noms de gairebé tots els menús de milers de servidors gopher. La base de dades Veronica per la majoria dels servidors gopher.

VGA

Video Graphics Array. Norma de visualització de gràfics per a computadores creada en 1987 per IBM. La targeta gràfica VGA s'ha convertit en l'estàndard més acceptat per a PCs. Tenen diverses maneres de visualització amb resolucions distintes. En elles es pot triar entre 16 colors a 640x480, o 256 colors a 320x200. Actualment les targetes gràfiques superen aquestes resolucions, encara que segueixen sent compatibles amb elles.

Video Conferència

Sistema que permet la transmissió en temps real de video, so i text a través d'una xarxa; ja sigui en una xarxa d'àrea local (LAN) o global (WAN). El maquinari necessari es compon de) targeta de so i vídeo, vídeo càmera, micròfon i botzines. La velocitat de transmissió assolida actualment és de 10 quadres per segon i s'inclou un suport via mòdem.

Video Digital per a Emissió (DVB)

Format de video digital que complix els requisits per a ser considerat com Difusió (Broadcast) de manera que pot ser emès en qualsevol dels sistemes de televisió existents. Nou estàndard en dispositius d'emmagatzematge massiu amb format de CD però que arriba a decuplicar la seva capacitat.

Video per Demanda

Servei asíncron que proveïx a l'usuari l'accés a material de vídeo emmagatzemat de forma digital en servidors remots.

Vincle

Apuntadores hipertexto que serveixen per a saltar d'una informació a una altra, o d'un servidor a un altre, quan es navega per Internet; o bé l'acció de realitzar aquest salt.

Vincles Recíprocs

Enllaços hipertexto entre dos llocs web establerts ja sigui per raons de cortesia o per raons contractuals.

Virtual

Terme de freqüent utilització en el món de les tecnologies de la informació i de les comunicacions el qual designa dispositius o funcions simulats.

Virus

Programa que es duplica a si mateix en un sistema informàtic incorporant-se a altres programes que són utilitzats per diversos sistemes. Aquest tipus de programes poden actuar de diverses maneres com són:a) Solament advertir a l'usuari de la seva presència, sense causar dany aparent. b) Tractar de passar desapercebuts per a causar el major dany possible. c) Ensenyorir-se de les funcions principals (infectar els arxius de sistema). El CERT és un organisme que proporciona suport als administradors de sistemes en situacions d'aquest tipus.

Virus en correu electrònic

Els virus no poden viatjar en missatges de correu electrònic, ja que únicament utilitzen el format de 7 bits per a transferir text. L'única manera que poden viatjar és per arxius binaris que s'envien mitjançant un annex (attachment) al missatge de text (i que l'ACARONI converteix automàticament). És recomanable revisar aquests arxius amb un antivirus abans de la seva lectura.

Visita

Recorregut que un usuari o un internauta fa per un lloc web donat. Dita recorreguda pot ser curt o llarg en el temps, accedint-se a una o més pàgines del lloc web visitat i podent ser controlat des d'aquest per mitjà de cookies, el que significa un risc per a la intimitat de l'usuari. Des del punt de vista publicitari el concepte de visita i el seu mesurament és de gran importància.

Visita Única

Unitat de mesura neta relacionada al recorregut fet pels usuaris en un lloc web donat la qual està basada en la quantitat d'adreces IP o computadores "úniques" que van visitar al lloc en un determinat període de temps (1 mes).

Visual Basic

Llenguatge de programació de Microsoft orientat a esdeveniments i utilitzat principalment en el WWW per a realitzar consultes a bases de dades de Microsoft com Fox Pro, SQL-Server, etc., que funcionen en servidors de Windows NT.

VoIP

La Veu sobre IP (VoIP, Voice over IP) és una tecnologia que permet la transmissió de la veu a través de xarxes IP en forma de paquets de dades. La Telefonia IP és una aplicació immediata d'aquesta tecnologia, de manera que permeti la realització de cridades telefòniques ordinàries sobre xarxes IP o altres xarxes de paquets utilitzant un PC, gateways, telèfons IP i telèfons estàndards. En general, serveis de comunicació - veu, fax, aplicacions de missatges de veu - que són transportades via xarxes IP, Internet normalment, en lloc de ser transportats via la xarxa telefònica convencional.

VRML

Llenguatge de Modelación de Realitat Virtual. Llenguatge de programació utilitzat per a fer presentacions de realitat virtual en el WWW. Pot ser un navegador propi o integrat a través d'un Plugin. A l'agost de 1995 es va anunciar l'especificació 2.0 com un nou estàndard. VRML 1.0 permet crear món estàtics en tercera dimensió els quals contenen objectes que poden girar lliurement al voltant del seu eix, però sense cap moviment interactiu real. VRML 2.0 per la seva banda permet manipular els objectes i compte amb censors de proximitat i so.

Pàgina:  1  2  (Següent)
TOTES