Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES

E

Encriptació (Xifrat)

Tractament d'un conjunt de dades, continguts o no en un paquet, a fi d'impedir que ningú excepte el destinatari dels mateixos pugui llegir-los. Hi ha molts tipus de xifrat de dades, que constituïxen la base de la seguretat de la xarxa.

ENIAC

Electronic Numerical Integrator and Computer -- Primera computadora digital, creada per comanda del Army nord-americà per a computar les taules de balistica de la II guerra mundial. S'acabo d'ensamblar en 1945.

EPROM

(Erasable Programmable ROM) ROM programable i borrable. Es presenta com un circuit integrat normal, però amb una coberta de quars al buit de manera que el xip pugui ser arribat a per les radiacions ultraviolades. Aquest tipus de memòries pot mantenir memoritzada la informació durant un mínim de 10 anys amb una pèrdua no superior al 20 per 100. S'esborren exposant-les durant uns minuts a llamps ultraviolats, que posen a 0 totes les cel·les de la memòria.

Ergonomía

Ciència que tracta de la punta de l'home en el seu entorn tècnic i laboral.

Estàndard de Xifrat de Dades (DONIS)

Algorisme de xifrat de dades el qual utilitza blocs de dades de 64 bits i una clau de 56 bits. Ha estat estandarditzat per l'administració d'EUA

Ethernet

Tipus de xarxa d'àrea local desenvolupada en forma conjunta per Xerox, Intel i Digital Equipment. Es recolza en la topologia de bus, té ample de banda de10 Mbps de manera que presenta una elevada velocitat de transmissió; i s'ha convertit en un estàndard de xarxa corporativa.

Excel

Programa molt popular el qual consisteix en una full de càlcul utilitzada per a realitzar desenvolupar fórmules matemàtiques i càlculs aritmètics exhaustius.

Extensions Multimèdia

Joc addicional d'instruccions que incorporen els microprocessadors Pentium amb la finalitat d'assolir una major velocitat d'execució d'aplicacions que processen o mouen grans blocs de dades.

Extranet (Extraxarxa)

Interconnexió entre dues o més organitzacions a través de sistemes basats en la tecnologia Internet. Web privada accessible externament mitjançant claus d'accés.

Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES