Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

D

Dada

Unitat mínima que compon qualsevol informació.

Daemon

Aplicació UNIX la qual està permanentment en estat d'alerta en un servidor Internet amb la finalitat de realitzar determinades tasques com, per exemple, enviar un missatge de correu electrònic o servir una pàgina web.


Denegació de Servei

Incident en el qual un usuari o una organització es veuen privats d'un recurs que normalment podrien usar. Habitualment, la pèrdua del servei suposa la indisponibilidad d'un determinat servei de xarxa, com el correu electrònic, o la pèrdua temporal de tota la conectividad i tots els serveis de xarxa. En els pitjors casos, per exemple, un lloc web accedit per milions de persones pot veure's forçat temporalment a cessar d'operar. Un atac de denegació de servei pot també destruir programes i arxius d'un sistema informàtic. Encara que normalment és realitzat de forma intencionada i maliciosa, aquest tipus d'atacs pot també ocórrer de forma accidental algunes vegades. Si bé no sol produir-se robatori d'informació aquests atacs poden costar molt temps i diners a la persona o organització afectada.

Descàrrega (Download)

Procés en el qual la informació és transferida des d'un servidor d'informació al propi ordinador personal.

Descomprimir

Acció de desempaquetar un o més arxius que anteriorment han estat empaquetats, i habitualment també comprimits, en un sol arxiu, a fi de que ocupin menys espai en disc i es precisi menys temps per a enviar-los per la xarxa.

Desencriptación/ Desxifrat

Recuperació del contingut real d'una informació prèviament xifrada.

Desenvolupador de Web

Web developer - Persona o empresa responsable de la programació d'un lloc web així la qual inclou, si es dóna el cas, plataformes de comerç electrònic.

DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol). Protocol de configuració dinàmica de host. Protocol que usen els ordinadors per a obtenir informació de configuració. El DHCP permet assignar una adreça IP a un ordinador sense requerir que un administrador ho configuri en la base de dades d'un servidor.

Dimensió Multi-Usuari (MUD)

Entorn de realitat virtual, basat en text o gràfics, en el qual els usuaris poden conversar o interpretar diferents rols com diversió. Els usuaris entren en el joc des de qualsevol part d'Internet i solament han de connectar-se per mitjà de la xarxa al sistema on es guarda el joc per a posteriorment interactuar de manera recíproca uneixo amb un altre.

Directori

Espai lògic d'una estructura jeràrquica en forma d'arbre el qual conté la informació emmagatzemada en un ordinador, habitualment continguda en arxius i és identificat mitjançant un nom (ex. "Els meus documents"). Índex organitzat per categories de manera que cada categoria consta d'un determinat nombre de pàgines el qual és actualitzat periòdicament (ex. Yahoo).

Directori web

Les pàgines que s'inclouen en la base de dades del directori són prèviament revisades per humans (no és automatitzat com els crawlers o aranyes). No s'agrega la pàgina completa, sinó únicament algunes dades tals com el títol, la URL i un breu comentari redactat especialment que expliqui el contingut, i la hi situa en una categoria. Un exemple és www.yahoo.com
 

Disc Compacte (CD)

Disc òptic de 12 cm de diàmetre per a emmagatzematge binari. La seva capacitat de "formatat" és de 660 Mb. i era usat en principi per a emmagatzemar àudio. Quan s'utilitza per a emmagatzematge de dades genèriques és cridat CDROM.

Disc dur

Es diu disc dur (en anglès hard disk, abreujat amb freqüència HD) al dispositiu encarregat d'emmagatzemar informació de forma persistent en un ordinador.

Els discs durs generalment utilitzen un sistema d'enregistrament magnètic analògic. En aquest tipus de disc trobem dins de la carcassa una sèrie de plats metàl·lics apilats girant a gran velocitat. Sobre aquests plats es situen els capçals encarregats de llegir o escriure els impulsos magnètics.

Hi ha diferents estàndards a l'hora de comunicar un disc dur amb l'ordinador, els més utilitzats són IDE/ATA, SCSI, SATA i PATA (de recent aparició), etc.

Tal com surt de fàbrica el disc dur no pot ser utilitzat per un sistema operatiu. Abans hem de definir en ell una o més particions i després hem de donar-les un format que pugui ser entès pel nostre sistema.

També existeixen altre tipus de discs denominats d'estat sòlid que utilitzen cert tipus de memòries construïdes amb semiconductors per a emmagatzemar la informació. L'ús d'aquesta classe de discos generalment és limitat a les supercomputadores, pel seu elevat preu.


DivX

És un format de compressió de video basat en tecnologia MPEG-4. Els arxius DivX poden ser descarregats en línies d'alta velocitat en relativament poc temps sense sacrificar molt la qualitat del video digital. Generalment s'usa en l'Internet per a compartir arxius de videos, sigui de forma legal o il·legal. Es pot convertir en l'equivalent per a video del MP3

Aclarim que no té gens que veure amb l'extinta tecnologia d'accés limitat de DVD, cridada DIVX , promocionada per la botiga nord-americana, Circuit City.

DLP (Digital Light Processing)

Processament de Llum Digital - tecnologia de monitor de reflexió desenvolupada per Texas Instruments, que empra petits miralls controlats digitalment. La llum passa per un filtre de colors i s'envia al xip de DLP, el qual acomoda els colors Vermell, Verd i Blau en una imatge projectada en una pantalla. També es coneix com DMD.

DNS

Servidor de Noms de Domini. Servidor automatitzat utilitzat en l'internet que la seva tares és convertir noms fàcils d'entendre (com www.panamacom..com) a adreces numèriques de IP.

Domini

Sistema de denominació de hosts en Internet el qual està format per un conjunt de caràcters el qual identifica un lloc de la xarxa accessible per un usuari. Els dominis van separats per un punt i jeràrquicament estan organitzats de dreta a esquerra. Comprenen una xarxa de computadores que comparteixen una característica comuna, com l'estar en el mateix país, en la mateixa organització o en el mateix departament. Cada domini és administrat per un servidor de dominis. Els dominis s'estableixen d'acord a l'ús que se li dóna a la computadora i al lloc on es trobi. Els més comuns són .com, .edu, .net, .org i .gov; la majoria dels països tenen el seu propi domini, i en l'actualitat s'estan oferint molts dominis nous a causa de la saturació dels dominis .com (utilitzats moltes per empreses).

Domini d'Alt Nivell

Caràcters que figuren en últim lloc en una adreça d'Internet els quals van precedits d'un punt (.). Per exemple, en els dominis d'alt nivell són "gob" i "pa".

Domini Públic

Espai, informació o programa a disposició lliure dels usuaris.

Duplex

Capacitat d'un dispositiu per a operar de dues maneres. En comunicacions es refereix normalment a la capacitat d'un dispositiu per a rebre/ transmetre qualsevol tipus d'informació. Existeixen dues modalitats HALF-DUPLEX quan pot rebre i transmetre alternativament i FULL-DUPLEX quan pot fer ambdues coses simultàniament.

DVD

Digital Versatile Disc (Disc Versàtil Digital), és un suport per a l'emmagatzematge de dades binàries d'igual funcionament i grandària que el CDROM, encara que amb pistes més fines, la qual cosa augmenta la densitat de la informació grabable en la superfície i per tant li dóna una major capacitat d'emmagatzematge que el CDROM.

Igual que en els CD, hi ha distintes variants segons si només pot llegir, llegir i escriure, etc.: DVD-ROM, DVD-RAM, etc. La capacitat d'un DVD va des dels 4,7 Gb (una cara, una capa) fins als 17 Gb (doble cara, doble capa).


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES