Glossari d'Informàtica
Totes les categories

Pàgina: (Anterior)   1  ...  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

WAN

(Wide Area Network, Xarxa d'Àrea Àmplia). Xarxa de computadores connectades entre si en un àrea geogràfica relativament extensa. Aquest tipus de xarxes solen ser públiques, és a dir, compartides per molts usuaris.

WAP

Wireless Application Protocol - Protocol d'Aplicació de Telefonia Sense fil.
Protocol que permet als usuaris de telèfons mòbils l'accés a servidors web especialitzats, visualitzant la informació en el visor del telèfon.

Warez

Còpies pirates dels programes. Versions de programari protegit a les quals s'ha retirat fraudulentament la protecció.

wav

Extensió de tipus de format de so. Grandària variable que depèn de si és de 8 o 16 bits, si és so estèreo o mico, etc.

Wavelet

Funcion matematica usada en la compresion de imagenes i processament de senyal digital. El transformador wavelet permet deconstruir imagenes o altres senyals en una superposició de wavelets. Això es pot usar com punt d'inici per a estratègies de compressió (per exemple, MPEG-4), que proveïxen una version comprimida de bona qualitat, d'una imatge que consumeix una cambra de l'espai d'un jpeg.

Web Hosting

El servei de Web Hosting consisteix en l'emmagatzematge de dades, aplicacions o informació dintre de servidors dissenyats per a portar a terme aquesta tasca. Els servidors al seu torn es troben dintre d'un edifici denominat IDC. PanamaCOM oferix els beneficis de contar amb una infraestructura per a allotjar i administrar de forma remota des d'un lloc web fins a una aplicació complexa d'ús crític.

Web site

Conjunt de pàgines web que comparteixen un mateix tema i intenció i que generalment es troba en un només servidor. Punt de la xarxa amb una adreça única i al que poden accedir els usuaris per a obtenir informació.

Webcam

Càmera Web. Càmera de video les imatges de la qual, bé en directe bé en diferit, són difoses per Internet des d'un lloc web.

Webmail

Servei que permet gestionar el correu electrònic des d'un lloc web el qual és de gran utilitat per a persones que han de desplaçar-se amb freqüència i ho oferixen habitualment els proveïdors d'accés a Internet. Entre els més utilitzats estan www.hotmail.com i www.yahoo.com

Webmaster

Administrador de Web - Persona responsable de la gestió i manteniment d'un servidor web, principalment des del punt de vista tècnic; pel que no ha de ser confós amb un editor de web.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  (Següent)
  TOTES