Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  (Següent)
  TOTES

X

Xarxa d'Àrea Metropolitana (MAN)

Xarxa que no va més enllà dels 100 km. Comprèn els equips de computo i els seus perifèrics connectats en una ciutat o en vàries.

Xarxa d'Àrea Mundial (WAN)

Xarxa de computadores connectats entre si en un àrea geogràfica relativament extensa. Aquest tipus de xarxes solen ser públiques, és a dir, compartides per molts usuaris; i poden estendre's a tot un país o a molts a través del món.

Xarxa d'Àrea Personal (PA)

Sistema de xarxa connectat directament a la pell de manera que la transmissió de dades es realitza per contacte físic.

Xarxa de la Fundació Nacional de la Ciència (NSF)

Una de les primeres xarxes acadèmiques en fer-se càrrec de l'Internet i és actualment eix central de la mateixa.

Xarxa Digital de Serveis Integrats (XSDI)

Servei mitjançant el qual les línies telefòniques poden transportar senyals digitals en lloc de senyals analògics, augmentant considerablement la velocitat de transferència de dades a la computadora. ISDN combina serveis de veu i digitals a través de la xarxa en un solo mig, fent possible oferir als clients serveis digitals de dades així com connexions de veu a través d'un sol "cable". Es requereix contar amb l'equip i el programari necessaris així com l'oferta del servei per part tant de la central telefònica local oferix com del proveïdor de serveis d'Internet. La velocitat de transferència que pot arribar a ISDN és de 128,000 bps, encara que en la pràctica les velocitats comunes són de 56,000 o 64,000.

Xarxa NASA d'Investigació i Educació (NREN)

Projecte de la NASA (National Aeronautics and Space Administration, dels EUA) l'objectiu dels quals és la realització d'una xarxa en l'ordre dels gigabits per segon dedicada al programa HPCC (High Performance Computing and Communications).

Xarxa Privada Virtual

Xarxa en la qual almenys algun dels seus components utilitza la xarxa Internet però que funciona com una xarxa privada, emprant per a això tècniques de xifrat.

Xarxa Sense fil

Xarxa que no utilitza com mitjà físic el cablejat sinó l'aire i generalment utilitza microones o llamps infrarojos.

Xarxa Telefònica Commutada (XTC)

Xarxa de telèfon dissenyada primordialment per a la transmissió de veu, encara que pugui també transportar dades, com és el cas de la connexió a Internet a través de la xarxa commutada.

Xarxa Troncal de Multidifusión (Mbone)

Xarxa de banda ampla i alta velocitat que permet actualment la realització d'àudio i videoconferències entre centenars d'usuaris remots a través de diversos canals de vídeo i d'àudio.

Pàgina: (Anterior)   1  ...  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  (Següent)
  TOTES