Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ...  48  (Següent)
  TOTES

R

Registre d'Internet

Qualsevol dels organismes delegats per ICANN per a temes relacionats amb adreces de la xarxa.

Revista Electrònica (i-zine)

Qualsevol revista publicada en Internet però molt especialment es refereix a aquelles que solament es publiquen en Internet.

RFC

Sèrie de documents iniciada en 1967 la qual descriu el conjunt de protocols d'Internet i experiments similars. No tots els RFC (en realitat molt pocs d'ells) descriuen estàndards d'Internet però tots els estàndards Internet estan escrits en format RFC. La sèrie de documents RFC és inusual quan els protocols que descriuen són elaborats per la comunitat Internet que desenvolupa i investiga, en contrast amb els protocols revisats i estandarditzats formalment que són promoguts per organitzacions com CCITT i ANSI.

RFC 822

Format estàndard Internet per a capçaleres de missatges de correu electrònic. El nom ve del "RFC 822", que conté aquesta especificació (STD 11, RFC 822). El format 822 era conegut abans com format 733.

Rich Mitja

Tecnologia de mitjans la qual ha estat desenvolupada per a repartir multimèdia interactiva o espai creatiu ampliat per als usuaris.

Robots (Aranyes)

Programes que viatgen en el Web amb la finalitat d'indexar pàgines i localitzar errors amb la finalitat d'alimentar als cercadors. Aquests programes són enviats i mantinguts per diverses eines de recerca.

ROM

Read Only Memory (memòria de sol lectura). en la qual s'emmagatzema certs programes i informació que necessita la computadora les quals estan gravades permanentment i no poden ser canviades pel programador (pot ser llegit però no modificat). Les instruccions bàsiques per a arrencar una computadora estan gravades aquí i en algunes notebooks han gravat fulles de calculo, basic, etc.

Router

Un dispositiu que connecta dues xarxes; opera com un bridge però també pot seleccionar rutes a través d'una xarxa.

Router

El router pren decisions lògiques pel que fa a la millor ruta per a l'enviament de dades a través d'una xarxa interconnectada i després dirigeix els paquets cap al segment i el port de sortida adequats.

Les seves decisions es basen en diversos paràmetres. Una de les més importants és decidir l'adreça de la xarxa cap a la qual va destinat el paquet (En el cas del protocol IP aquesta seria l'adreça IP). Altres decisions són la càrrega de tràfic de xarxa en les diferents interfícies de xarxa del router i establir la velocitat de cadascun d'ells, depenent del protocol que s'utilitzi.

RSA

Algorisme criptogràfic de clau pública i àmplia utilització el qual està patentat pels autors que li donen nom.

RSYNC

Eina de sincronització de fitxers, que permet que un client i un servidor es mantinguin sincronitzats sense enviar els fitxers modificats i sense que sigui necessari mantenir un històric o log de canvis.

Pàgina: (Anterior)   1  ...  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ...  48  (Següent)
  TOTES