Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  ...  48  (Següent)
  TOTES

Q

Quicktime

Format popular de video el qual pot desplegar pel·lícules, so i panorames evolupants de manera que els objectes poden girar en la pantalla.

Quicktime VR

Els panorames 360º es realitzen amb aquesta tecnologia, ensamblant imatges estàtiques perquè l'usuari pugui rotarlas al seu gust. Per a veure aquests panorames, és necessari tenir instal·lat el plug-in Quick Estafi.

QWERTY

QWERTY vol dir la successió de lletres QWERTY, que és el començament de la fila superior de lletres del teclat d'un computadora, més comuna. Un teclat QWERTY és, per tant, el tipus de teclat que tenim en els nostres equips.

R

RAM

RAM és l'acrònim anglès de Random Access Memory (memòria d'accés aleatori).

Es tracta d'una memòria de semiconductor en la qual es pot tant llegir com escriure. És una memòria volàtil, és a dir, perd el seu contingut al desconnectar l'energia elèctrica. S'utilitza normalment com memòria temporal per a emmagatzemar resultats intermedis i dades similars no permanents.

La seva denominació sorgeix en contraposició a les denominades memòries d'accés seqüencial. Degut al fet que en els començaments de la computació les memòries principals (o primàries) dels ordinadors eren sempre de tipus RAM i les memòries secundàries (o massives) eren d'accés seqüencial (cintes o targetes perforades), és freqüent que es parli de memòria RAM per a fer referència a la memòria principal d'un ordinador.

En aquestes memòries s'accedeix a cada cel·la (generalment es direcciona a nivell de bytes) mitjançant un cablejat intern, és a dir, cada byte té un camí prefixat per a entrar i sortir, a diferència d'altres tipus d'emmagatzematge, en les quals hi ha un cap "lectograbador" que ha de situar-se en la posició desitjada abans de llegir la dada desitjada.

Es diuen "d'accés aleatori" perquè els diferents accessos són independents entre si. Per exemple: si un disc rígid ha de fer dos accessos consecutius a sectors allunyats físicament entre si, es perd un temps a moure el cap fins a la pista desitjada (o esperar que el sector passi per sota, si ambdós estan en la mateixa pista), temps que no es perd en la RAM.

Les RAMs es divideixen en estàtiques i dinàmiques. Una memòria RAM estàtica manté el seu contingut inalterat mentre estigui alimentada. La informació continguda en una memòria RAM dinàmica es degrada amb el temps, arribant aquesta a desaparèixer, a pesar d'estar alimentada. Per a evitar-lo cal restaurar la informació continguda en les seves cel·les a intervals regulars, operació denominada refresc.

Les memòries s'agrupen en mòduls, que es connecten a la placa base de l'ordinador. Segons els tipus de connectors que duguin els mòduls, es classifiquen en Mòduls SIMM (Single Inline Memory Module), amb 30 o 72 contactes, i mòduls DIMM (Dual Inline Memory Module), amb 168 contactes.

Rastrejador de Paquets Internet

Programa utilitzat per a comprovar si un Host està disponible degut al fet que envia paquets de control per a comprovar si dita host està actiu i els retorna.

Rastrejador de Seguretat d'Internet (ISS)

Programa que busca punts vulnerables de la xarxa en relació amb la seguretat.

Ratolí (Mouse)

Dispositiu electrònic de petita grandària operable amb la mà i mitjançant el qual es poden donar instruccions la computaora, perquè porti a terme una determinada acció.

Real Àudio

Programa desenvolupat per l'empresa nord-americana RealNetworks el qual permet als usuaris de la WWW escoltar arxius multimèdia (àudio i video, o solament àudio) en temps real (o gairebé real depenent del temps de resposta).

Realitat Virtual

Terme futurista el qual pretén descriure la interacció dels éssers humans en mons virtuals o simulats creats per programes com el VMRL.

Rebot

Situació en la qual un missatge de correu electrònic és retornat a causa de un error en el lliurament al destinatari. Generalment es presenta quan l'adreça del destinatari és inexistent, està mal escrita; o el servidor que rep els missatges del destinatari no està connectat a l'Internet.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  ...  48  (Següent)
  TOTES