Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ...  48  (Següent)
  TOTES

P

PKI

Infraestructura de Clau Pública. Procediment criptogràfic que utilitza dues claus, una pública i altra privada; la primera per a xifrar i la segona per a desxifrar. S'utilitza en Internet, que és una xarxa pública no segura, per a protegir aquelles comunicacions la confidencialitat de les quals es desitja garantir (exemple transaccions comercials o bancàries).

Placa base

La placa base, placa mare o targeta mare (en anglès motherboard) és la targeta de circuits impresos que conté, normalment: el microprocessador, circuits electrònics de suport, ranures per a connectar part o tota la RAM del sistema, la ROM i ranures especials (slots) que permeten la connexió de targetes adaptadores addicionals.

Aquestes targetes solen realitzar funcions de control de perifèrics tals com monitors, impressores, unitats de disc, etc. Es denomina placa base a un circuit elèctric amb capacitat de relacionar microprocessador, memòria RAM i dispositius d'entrada sortida sobre una targeta de circuit imprès. Es dissenya bàsicament per a realitzar tasques específiques vitals per al funcionament de l'ordinador, com per exemple les de:

  • Connexió física.
  • Administració, control i distribució d'energia elèctrica.
  • Comunicació de dades.
  • Temporització.
  • Sincronisme.
  • Control i monitoreig.

Plug and Play

Característica del sistema operatiu d'un PC en ordre de reconèixer els dispositius maquinari a ell connectats i posar-los en funcionament de forma ràpida i senzilla. Aquesta capacitat es va popularitzar a partir de l'aparició del sistema operatiu Windows 95 de Microsoft, que la incorporava.

Plugins

Programes que s'agreguen a un navegador del WWW els quals realitzen funcions determinades. Produïxen la visualització d'arxius multimèdia i donen suport a arxius gràfics no estàndards amb el visualitzador.

PNG

El PNG, Gràfics Portàtils de Xarxa (Portable Network Graphics) és un format d'imatges gràfiques comprimides. El format GIF està patentat per Compuserve (actualment propietat de America Online), i el seu ús en programes de maneig d'imatges involucra la sol·licitud de llicències i altres consideracions legals. (Els usuaris de la Xarxa poden crear, veure i enviar imatges GIF lliurement, però no poden desenvolupar programes que les generin o tractin sense un acord amb Compuserve.) El format PNG, d'altra banda, va ser desenvolupat per un comitè d'Internet expressament per a estar lliure de patents. Proporciona diversos avantatges sobre el format GIF. Com un GIF, un arxiu PNG està comprimit de manera que no perdi informació (la qual cosa significa que tota la informació de la imatge queda restaurada quan l'arxiu es descomprimeix per a veure'l). L'arxiu PNG no pretén reemplaçar al format JPEG, que si és "de pèrdua", però permet al seu creador negociar entre la grandària de l'arxiu i la qualitat de la imatge quan es comprimeix la imatge. Comunament, una imatge en un arxiu PNG pot estar comprimida d'un 10 a un 30% més que en format GIF.

Pont

Dispositius que tenen usos definits com interconnectar segments de xarxa a través de mitjans físics diferents (és usual veure ponts entre un cable coaxial i altre de fibra òptica). A més, poden adaptar diferents protocols de baix nivell (capa d'enllaç de dades i física de model OSI).

POP

Post Office Protocol (Protocol d'Oficina de Correus). Programa client que es comunica amb el servidor de manera que identifica la presència de nous missatges, sol·licita l'entre dels mateixos i utilitza al servidor com oficina despachadora de correu electrònic quan l'usuari envia una carta. Els missatges enviats a l'aplicació client són immediatament eliminats del servidor, no obstant això, poden ometre aquest pas. L'última versió, POP3, és la més utilitzada.

Pop-Up

Format publicitari el qual consisteix en una finestra flotant desplegada en pantalla, sobre la pàgina visitada, al com s'ha de fer clic en alguna part de la mateixa. L'ús excessiu dels "pop-ups" ha creat un nínxol en el mercat, amb el llançament de programes "Pop-Up Stoppers", que permeten a l'usuari escollir cuales obrir i cuales no.

Port

Nombre que apareix després d'un nom de domini en una URL. Aquest nombre va precedit del signe (dos punts). Canal d'entrada/sortida d'una computadora.

Portal

Lloc web l'objectiu del qual és oferir a l'usuari, de forma fàcil i integrada, l'accés a una sèrie de recursos i de serveis, entre els quals solen trobar-se cercadors, fòrums, compra electrònica, etc.

Pàgina: (Anterior)   1  ...  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ...  48  (Següent)
  TOTES