Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  ...  48  (Següent)
  TOTES

P

Parell Trenat

Dispositiu semblant al cable telefònic el qual conté una major quantitat de cables. És el mitjà físic pel qual poden connectar-se diverses computadores.

Password

Codi utilitzat per a accesar un sistema restringit. Poden contenir caràcters alfanumèrics i fins i tot alguns altres símbols.

PCMCIA

Targeta estandarditzada d'expansió, de la grandària d'una targeta de crèdit, utilitzada en ordinadors personals. En telecomunicacions, un dels seus principals usos és la transmissió de missatges, dades i faxos a través de computadores portàtils i telèfons mòbils.

PDA

Personal Digital Assitant (Assistent Digital Personal) - Ordinador de petita grandària la principal funció de la qual era, en principi, mantenir una agenda electrònica. No obstant això, cada vegada més es va confonent amb els ordinadors de mà i de palmell.

PDC

(Personal Digital Cel·lular). Cel·lular Digital Personal. Estàndard japonès per a la telefonia mòbil digital en les bandes de 800 MHz i 1500 MHz.

PDF

Portable Document Format (Format de Document Portable) -- Format gràfic creat per l'empresa Adobi el qual reproduïx qualsevol tipus de document en forma digital idèntica, facsímil, permetent així la distribució electrònica dels mateixos a través de la xarxa en forma d'arxius PDF. El programa gratuït Acrobat Reader, d'Atovó, permet la visualització dels mateixos.

Peer-to-Peer

Comunicació bilateral exclusiva entre dues persones a través d'Internet per a l'intercanvi d'informació en general i d'arxius en particular (Napster).

Per a

Línia que componen la capçalera d'un missatge de correu electrònic la finalitat del qual és designar al destinatari o destinataris principals d'aquest missatge.

PERL

Practical Extraction and Report Language -- Llenguatge de programació molt utilitzat per a l'elaboració d'aplicacions CGI, principalment per a realitzar consultes a bases de dades com Oracle, SQL-Server, SyBase, etc, o a eines locals com WAIS. Perl és un llenguatge per a manipular textos, arxius i processos, proporciona una forma fàcil i llegible per a realitzar treballs que normalment es realitzarien en C o en un shell. Perl va néixer i s'ha difós sota el sistema operatiu UNIX, encara que existeix per a altres plataformes. Perl va ser desenvolupat per Larry Wall, i està distribuït lliurement sota la filosofia de la GNU.

Petabyte

Unitat de mesura de la capacitat de memòria i de dispositius d'emmagatzematge informàtic (disquet, disc dur, CDROM, DVD, etc.). Un PB correspon a 1.024 bilions (2^50) de bytes. Encara no s'han desenvolupat memòries ni dispositius d'emmagatzematge d'aquesta capacitat.

Pàgina: (Anterior)   1  ...  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  ...  48  (Següent)
  TOTES