Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  ...  48  (Següent)
  TOTES

O

Operador del Sistema

Persona responsable del funcionament d'un sistema o d'una xarxa, comunament denominat Sysop.

Operadors Booleans

Operadors lògics que permeten realitzar recerques complexes. Cada eina de recerca té distints operadors, encara que existeixen uns quants que tracten de ser universals com el AND (I), el OR (o), i el NOT (no). La majoria de les vegades es pot trobar els operadors que utilitzen una eina de recerca en l'opció tips. A continuació s'esmenten alguns exemple de com s'utilitzen els operadors booleans en el cercador Exciti: Tots els operadors lògics haurien d'haurien d'anar amb majúscules (AND, OR, NOT, etc) Per a buscar per exemple les referències de la pel·lícula La Guerra de les Galàxies es pot utilitzar la següent pregunta star AND wars AND movie La busqueda de paraules compostes es farà utilitzant la primera lletra com majúscula. Exemple NFL Quaterbacks.

Oracle

Llenguatge de programació especialitzat en l'elaboració de bases de dades.

Organització World Wide Web

Organització dedicada al desenvolupament i implementació de nous estàndards per al WWW.

OSI

Interconnexió de Sistemes Oberts (Open Systems Interconnect). És el protocol en el qual es dóna suport Internet. Establix la manera com es realitza la comunicació entre dues computadores a traves de set capes: Física, Dades, Xarxa, Transport, Sessió, Presentació i Aplicació.

Overture

Anomenat anteriorment GoTo.com, Overture va anar una de les empreses pioneres en recerques comercials a través d'Internet. Vincula l'interès dels consumidors amb una cartera d'anunciants actius que paguen perquè les seves empreses apareguin en les llistes de resultats dels principals motors de recerca. Aquesta empresa va ser fundada al setembre de 1997. Des de llavors ha vingut desenvolupant una estratègia molt agressiva en el mercat publicitari online sent el pioner en el llançament en el mercat nord-americà del pagament per posicionament en els cercadors.

P

Pàgina Web

Resultat en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del WWW després d'obtenir la informació sol·licitada. El seu contingut pot anar des d'un text curt a un voluminós conjunt de textos, gràfics estàtics o en moviment, so, etc. Algunes vegades el citat terme és utilitzat incorrectament en ordre de designar el contingut global d'un lloc web, quan en aquest cas hauria d'hauria de dir-se "lloc web".

Palmtop

De l'anglès, palmell de la mà. Petita computadora que es controla sense teclat, per mitjà de pantalla tàctil i a més d'altres funcions, permet la connexió amb Internet.

PAP

(Password Authentication Protocol) Protocol d'Autenticació per Password. Protocol que permet al sistema verificar la identitat de l'altre punt de la connexió mitjançant una contrasenya.

Paquet

Unitat de dades que s'envia a través d'una xarxa la qual es compon d'un conjunt de bits que viatgen junts. En Internet la informació transmesa és dividida en paquets que es reagrupen per a ser rebuts en la seva destinació.

Pàgina: (Anterior)   1  ...  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  ...  48  (Següent)
  TOTES