Glossari d'Informàtica
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  48  (Següent)
  TOTES

G

Gopher

Sistema de recerca d'informació en Internet a força de menús, que permet navegar per directoris FTP i bases de dades.

GPL

General Public License -- Llicència de regulació dels drets d'autor dels programes de programari lliure (free programari) la qual és promoguda per la Free Programari Foundation (FSF) en el marc de la iniciativa GNU. Permet la distribució de còpies de programes (i fins i tot cobrar per això), així com modificar el codi font dels mateixos o utilitzar-lo en altres programes.

GPS

Global Positioning System. Sistema de localització geogràfica via satèl·lit capaç de donar la localització d'una persona o objecte dotat d'un transmissor-receptor GPS amb una precisió mínima de 10 metres.

Grups de Notícies (Newsgroups)

Recursos en els quals els usuaris poden intercanviar informació sobre temes específics a l'enviar i respondre missatges en públic. És operat normalment a través de Usenet.

GSM

Sistema Global per a Comunicacions Mòbils. Sistema compatible de telefonia mòbil digital desenvolupat a Europa amb la col·laboració d'operadors, Administracions Públiques i empreses. Permet la transmissió de veu i dades. Existeix compatibilitat entre xarxes i, per tant, un telèfon GSM pot funcionar teòricament en tot el món. En EEUU aquesta situat en la banda dels 1900MHZ i és cridat DCS-1900.

GSM (Global System for Mobile Communications)

Sistema Global per a Comunicacions Mòbils. Originalment desenvolupat com estàndard europeu per a la telefonia mòbil digital, GSM s'ha convertit en el sistema mòbil d'ús més difós en el món. S'usa en les freqüències de 900 i 1800 MHz a Europa, Àsia i Austràlia i en la freqüència de 1900 MHz a Amèrica del Nord i Llatinoamèrica.

Guardar

Acció de gravar en el disc rígid els arxius que es troben en la memòria. Alguns programes guarden les dades automàticament, mentre que uns altres requereixen que l'usuari gravi les dades abans de finalitzar la sessió de treball.

H

Handshake

(Encaixada) Protocol de començament de comunicació entre dues màquines o sistemes.

Hardware

Es denomina hardware, maquinari o suport físic al conjunt d'elements materials que componen un ordinador. En el conjunt s'inclouen els dispositius electrònics i electromecànics, circuits, cables, targetes, armaris o caixes, perifèrics de tot tipus i altres elements físics.

HDSL

Línia Digital d'Abonat d'Alta Velocitat. Sistema de transmissió de dades d'alta velocitat que utilitza dos parells trenats.

Pàgina: (Anterior)   1  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  48  (Següent)
  TOTES