Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

R

Rebló

Peça de metall dúctil i mal·leable (acer dolç, llautó o alumini), relativament curta i proveïda d'una cabota, que permet fer unions fixes permanents de forma fàcil i ràpida.

Rebut

Document mercantil que justifica un pagament i indica les dades corresponents a les persones o empreses que intervenen la que fa el pagament i la que cobra.


Receptor elèctric

Aparell que funciona amb energia elèctrica làmpades, rentadores, ordinadors, etc.


Reciclatge

Transformació d'un material per ser utilitzat de nou.

Recuita

Tractament tèrmic al qual se sotmet l'acer per convertir-lo en un material tou i poc resistent per poder donar-li forma més fàcilment.

Recursos naturals

Matèries primeres i energia necessàries en la producció industrial.

Refractari

Tipus de ceràmica especialment resistent a les altes temperatures i es destina a la construcció de llars de foc i barbacoes.

Refrigeració

Tècnica de conservació que utilitza el fred (entre 4ºC i 8ºC) per aturar l'activitat dels bacteris i mantenir el valor nutritiu dels aliments.

Reg

Acció de proveir d'aigua un terreny de conreu.

Registre

És cadascun dels elements d'un fitxer o arxiu de dades que conté el conjunt d'informacions que es tracten de manera unitària, és a dir, cadascuna de les fitxes que integren la base de dades. Està format per un conjunt de camps.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES