Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

M

Material sintètic

Material que s'obté artificialment, mitjançant processos químics, a partir de primeres matèries com ara el petroli. Els plàstics són exemples de material sintètic.

Memòria

És el conjunt de documents que descriuen el procés tecnològic que s'ha seguit. També serveix perquè l'experiència adquirida no es perdi i pugui ser consultada en la fase d'investigació d'altres projectes similars.

Memòria d'un projecte tecnològic

És el conjunt de documents que descriuen el procés tecnològic seguit.

Memòria informàtica

És el conjunt de documents que descriuen el procés tecnològic seguit.

Memòria ROM

Memòria especial que conté programes introduïts pel fabricant, que permeten que l'ordinador comenci a funcionar quan s'hi aplica corrent elèctric.

Mena

Part aprofitable d'un mineral que s'usa com matèria primera per obtenir un metall.

Mercat d'un producte

Conjunt de persones i empreses que ofereixen i compren un producte determinat i on es realitza l'intercanvi de productes i de diners.

Metall

Material d'origen mineral, que normalment no es troba en estat pur a la natura sinó combinat amb d'altres substàncies de les quals s'ha de separar.

Metall pur

Metall format per un sol element químic.

Metal·lúrgia

Activitat industrial per la qual s'obtenen els metalls a partir dels minerals.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES