Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6
  TOTES

E

Esquema elèctric

Representació gràfica del circuit, en la qual es mostren les connexions dels diferents elements representats per símbols.

Estabilitzador

Additiu que manté l'aspecte i la textura del producte.

Estampació

Acció d'aplicar a un teixit blanc o tenyit llis unes pastes colorants, anomenades colors, formant un dibuix.

Estanyada

Procediment que consisteix a submergir peces d'acer dins d'estany líquid, de manera que un cop s'extreuen els queda dipositada a sobre una capa d'estany que actua de protectora contra la corrosió.

Esterilització

Procés pel qual s'eliminen tot tipus de bacteris. Els aliments se sotmeten, dins del seu envàs, a temperatures que oscil·len entre els 110ºC i els 140ºC, durant uns quants segons o minuts. Una nova tècnica d'esterilització és el tractament UHT.

Estructura

Conjunt d'elements units entre ells, la funció bàsica dels quals és suportar forces.

Estructura d'una construcció

Element constructiu destinar a suportar tots els esforços de l'edifici i a transmetre'ls als fonaments per tal que siguin compensats.

Existència

Quantitat de producte ja fabricat i de primeres matèries que hi ha als magatzems.

Extrusió de plàstics

Mètode de conformació de plàstics amb el qual s'obtenen objectes amb forma allargada i amb una secció uniforme.

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6
  TOTES