Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES

E

Envà

Tancament que separa espais interior de l'habitatge.

Envàs

Recipient dins del qual es posa el producte per conservar-lo, protegir-lo i transportar-lo. També té una funció comercial, ja que millora la presentació dels aliments i els fa més apetitosos i atractius.

Envasament

Acció d'envasar els productes, abans que arribin al mercat, per tal de protegir-los o, simplement, per fer-los més atractius.

Envasament al buit

Tècnica que es basa en l'eliminació de l'aire a l'hora d'envasar els aliments a fi d'evitar l'acció dels agents oxidants. És una tècnica cada cop més utilitzada, especialment en alguns productes com ara els embotits.

Esbós

Dibuix fet a mà alçada sense seguir cap pauta.

Esbrancar

Treure totes les branques d'un arbre.

Escaire

Eina que serveix per mesurar i tirar línies que formen angles rectes o bé per verificar si les peces han estat correctament tallades o col·locades formant un angle recte. S'utilitza amb el llapis, el retolador o amb la punta de marcar.

Escala gràfica

És la proporció que existeix entre les mides del dibuix d'un objecte i les que té o ha de tenir a la realitat. Existeixen tres tipus d'escala l'escala de reducció, l'escala natural i l'escla d'ampliació.

Escalfador

Aparell que utilitza el poder calorífic dels combustibles o l'energia elèctrica per escalfar l'aigua.

Escorxador

Lloc destinat a sacrificar i escorxar el bestiar.

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES