Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES

E

Encenalls

Restes que es desprenen quan es llima fusta.

Encofrat

Gran motlle de fustes que se subjecten amb suports metàl·lics i on s'introdueixen, primer, les barres d'acer corrugat i, després, el formigó en pasta fins a omplir-lo, per tal d'obtenir estructures de formigó armat.

Energia eòlica

Es basa en l'aprofitament del moviment i la força dl vent per realitzar un treball o per generar electricitat.

Energia geotèrmica

És la que prové de l'energia de l'interior de la Terra i que es manifesta en forma de calor. S'utilitza, fonamentalment, aprofitant la calor de les aigües subterrànies mitjançant bescanviadors de calor.

Energia mareomotriu

Font de energia que aprofita el moviment d'un gran flux d'aigua durant les marees.

Energia no renovable

Provenen de fonts d'energia que trobem a la Terra en quantitat limitada i, per tant, són exhauribles. Per exemple el petroli, el carbó, etc.

Energia renovable

Prové de fonts energètiques que es renoven en un període prou curt i de les quals n'hi ha reserves il·limitades, com ara les que provenen del Sol, del vent, etc.

Enganxada

Tècnica emprada per fer les unions amb adhesius.

Engranatge

Sistema constituït per rodes dentades, de manera que les dents d'una s'insereixen dins de l'altra. S'utilitzen en casos que es necessita una transmissió exacta, per transmetre esforços elevats o bé per transmetre esforços elevats i variar la velocitat de sortida

Ensucrat o almívar

Mètode que consisteix a tenir els aliments, normalment la fruita, en una solució saturada de sucre després d'haver-los esterilitzat per mitjà de la cocció. Es conserven per aquest procediment les confitures i les melmelades.

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES