Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  ...  68  (Següent)
  TOTES

R

Refrigeració

Tècnica de conservació que utilitza el fred (entre 4ºC i 8ºC) per aturar l'activitat dels bacteris i mantenir el valor nutritiu dels aliments.

Reg

Acció de proveir d'aigua un terreny de conreu.

Registre

És cadascun dels elements d'un fitxer o arxiu de dades que conté el conjunt d'informacions que es tracten de manera unitària, és a dir, cadascuna de les fitxes que integren la base de dades. Està format per un conjunt de camps.

Regle graduat

Eina que serveix per mesurar i per tirar línies rectes amb l'ajuda d'un llapis, un retolador o una punta de marcar.

Regulador de pressió

Aparell que té la funció de subministrar el combustible a una pressió baixa i constant.

Relació de transmissió

Relació entre la freqüència de rotació de la roda conduïda i la conductora, o el que és el mateix, el nombre de voltes que dóna la conduïda per cada una que fa la motriu.

Relé

Interruptor elèctric que s'acciona per mitjà d'un electroimant. Es fan servir sobretot amb corrent de poca intensitat ja que permeten controlar altres circuits d'intensitat molt més gran i poden ser governats a distància.

Rendiment

Relació entre l'energia consumida i el treball produït.

Resistència

Capacitat que té un material de resistir forces sense deformar-se excessivament ni trencar-se.

Resistència elèctrica

És la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. Es mesura en ohms.

Pàgina: (Anterior)   1  ...  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  ...  68  (Següent)
  TOTES