Generador

Aparell encarregat de generar l'energia necessària per moure els electrons en un circuit elèctric.

» Glossari de Tecnologia