Màquina motriu

Màquina que transforma l'energia primària o d'origen en energia mecànica, també anomenada motor.

» Glossari de Tecnologia