Mal·leabilitat

És la propietat d'alguns materials de deformar-se permanentment en forma de làmina molt fina sense trencar-se.

» Glossari de Tecnologia