Maçoneria

Construcció feta amb pedres de formes irregulars i unides amb argila o morter.

» Glossari de Tecnologia