Reacció nuclear

Fenomen físic que consisteix en la ruptura d'un nucli atòmic en dos nous nuclis per l'impacte d'un neutró, amb l'alliberament d'altres neutrons i una gran quantitat d'energia que es manifesta en forma de calor. Els neutrons emesos poden provocar noves fissions i així produir una reacció en cadena.

» Glossari de Tecnologia