dijous, 9 juliol 2020, 11:24
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari Televisió
R

RGB

Red, green, blue. Es refereix a entrades, cables, connectors que porten la informació de cadascun dels colors, vermell, verd i blau.