dimarts, 7 abril 2020, 14:37
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
P

Peer-to-Peer

Comunicació bilateral exclusiva entre dues persones a través d'Internet per a l'intercanvi d'informació en general i d'arxius en particular (Napster).

Per a

Línia que componen la capçalera d'un missatge de correu electrònic la finalitat del qual és designar al destinatari o destinataris principals d'aquest missatge.

PERL

Practical Extraction and Report Language -- Llenguatge de programació molt utilitzat per a l'elaboració d'aplicacions CGI, principalment per a realitzar consultes a bases de dades com Oracle, SQL-Server, SyBase, etc, o a eines locals com WAIS. Perl és un llenguatge per a manipular textos, arxius i processos, proporciona una forma fàcil i llegible per a realitzar treballs que normalment es realitzarien en C o en un shell. Perl va néixer i s'ha difós sota el sistema operatiu UNIX, encara que existeix per a altres plataformes. Perl va ser desenvolupat per Larry Wall, i està distribuït lliurement sota la filosofia de la GNU.

Petabyte

Unitat de mesura de la capacitat de memòria i de dispositius d'emmagatzematge informàtic (disquet, disc dur, CDROM, DVD, etc.). Un PB correspon a 1.024 bilions (2^50) de bytes. Encara no s'han desenvolupat memòries ni dispositius d'emmagatzematge d'aquesta capacitat.

PGP

Pretty Good Privacy - Privadesa Bastant Bona. Conegut programa de lliure distribució, escrit per Phil Zimmermann, el qual impedeix, mitjançant tècniques de criptografia, que arxius i missatges de correu electrònic puguin ser llegits per uns altres. La seva finalitat és protegir la informació distribuïda a través d'Internet mitjançant l'ús de criptografia de clau pública, així com facilitar l'autenticació de documents gràcies a signatures digitals.

Pharming

Es denomina Pharming a l'acte d'explotar una vulnerabilitat en el programari d'un servidor de DNS, que permet que una persona es "ensenyoreixi" del domini d'un website, per exemple, i redirigeixi el trafico cap a altre lloc.

Phishing

"Phishing" (pronunciat com "fishing", "pescar" en anglès) es refereix a comunicacions fraudulentes dissenyades per a induir als consumidors a divulgar informació personal, financera o sobre el seu compte, incloent nom d'usuari i contrasenya, informació sobre targetes de crèdit, entre uns altres. El correu electrònic comunament és utilitzat com una eina de "phishing" a causa de el seu baix cost, major anonimat per a qui ho envia, l'habilitat d'arribar a instantàniament a un grup gran d'usuaris, i el potencial de sol·licitar una resposta immediata. No obstant això, els estafadores també han usat finestres "pop-up", correu directe i cridades telefòniques. Aquest tipus de correus electrònics generalment semblen provenir d'institucions financeres, companyies d'assegurances o minoristes legítims.

Tècniques tals com una adreça "De" o "From" falsa, l'ús de logotips aparentment autèntics d'institucions financeres, o gràfics i lligues a llocs, solen ser usats per a enganyar als clients i fer-los creure que estan tractant amb una comanda legítima sobre la seva informació personal. Aquests correus electrònics fraudulents usualment creen un fals sentit d'urgència destinat a provocar que el destinatari prengui una acció immediata; per exemple, freqüentment conviden als destinataris a validar o actualitzar informació del seu compte, o a portar a terme una cancel·lació.

Photoshop

Programa fet per Atovó per a disseny i maneig de gràfiques.

PHP

(Hypertext Preprocessor) Llenguatge de script dissenyat per a la creació de pàgines web actives (similars a ".ASP" en el món MS Windows), molt popular en entorns Unix, encara que existeix també versió per a sistemes Microsoft. Concebut en el tercer trimestre de 1994 per Rasmus Lerdorf, és usat principalment per a la programació de CGIs per a pàgines web, destaca per la seva capacitat de ser embegut en el codi HTML. Aquesta pàgina, per exemple, aquesta programada en PHP sota un sistema operatiu Linux.

Phracker

Pirata informàtic especialitzat a utilitzar les xarxes telefòniques per a accedir a sistemes aliens o sovint solament per a evitar pagar les factures telefòniques.