dilluns, 6 juliol 2020, 10:33
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
V

VGA

Video Graphics Array. Norma de visualització de gràfics per a computadores creada en 1987 per IBM. La targeta gràfica VGA s'ha convertit en l'estàndard més acceptat per a PCs. Tenen diverses maneres de visualització amb resolucions distintes. En elles es pot triar entre 16 colors a 640x480, o 256 colors a 320x200. Actualment les targetes gràfiques superen aquestes resolucions, encara que segueixen sent compatibles amb elles.

Video Conferència

Sistema que permet la transmissió en temps real de video, so i text a través d'una xarxa; ja sigui en una xarxa d'àrea local (LAN) o global (WAN). El maquinari necessari es compon de) targeta de so i vídeo, vídeo càmera, micròfon i botzines. La velocitat de transmissió assolida actualment és de 10 quadres per segon i s'inclou un suport via mòdem.

Video Digital per a Emissió (DVB)

Format de video digital que complix els requisits per a ser considerat com Difusió (Broadcast) de manera que pot ser emès en qualsevol dels sistemes de televisió existents. Nou estàndard en dispositius d'emmagatzematge massiu amb format de CD però que arriba a decuplicar la seva capacitat.

Video per Demanda

Servei asíncron que proveïx a l'usuari l'accés a material de vídeo emmagatzemat de forma digital en servidors remots.

Vincle

Apuntadores hipertexto que serveixen per a saltar d'una informació a una altra, o d'un servidor a un altre, quan es navega per Internet; o bé l'acció de realitzar aquest salt.

Vincles Recíprocs

Enllaços hipertexto entre dos llocs web establerts ja sigui per raons de cortesia o per raons contractuals.

Virtual

Terme de freqüent utilització en el món de les tecnologies de la informació i de les comunicacions el qual designa dispositius o funcions simulats.

Virus

Programa que es duplica a si mateix en un sistema informàtic incorporant-se a altres programes que són utilitzats per diversos sistemes. Aquest tipus de programes poden actuar de diverses maneres com són:a) Solament advertir a l'usuari de la seva presència, sense causar dany aparent. b) Tractar de passar desapercebuts per a causar el major dany possible. c) Ensenyorir-se de les funcions principals (infectar els arxius de sistema). El CERT és un organisme que proporciona suport als administradors de sistemes en situacions d'aquest tipus.

Virus en correu electrònic

Els virus no poden viatjar en missatges de correu electrònic, ja que únicament utilitzen el format de 7 bits per a transferir text. L'única manera que poden viatjar és per arxius binaris que s'envien mitjançant un annex (attachment) al missatge de text (i que l'ACARONI converteix automàticament). És recomanable revisar aquests arxius amb un antivirus abans de la seva lectura.

Visita

Recorregut que un usuari o un internauta fa per un lloc web donat. Dita recorreguda pot ser curt o llarg en el temps, accedint-se a una o més pàgines del lloc web visitat i podent ser controlat des d'aquest per mitjà de cookies, el que significa un risc per a la intimitat de l'usuari. Des del punt de vista publicitari el concepte de visita i el seu mesurament és de gran importància.