dilluns, 6 juliol 2020, 11:07
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
U

Unix to Unix Decoding (UUDECODE)

Programa utilitzat per a convertir arxius ASCII (arxiu de text) enviats per correu electrònic (codificats amb UUENCODE), a un format binari.

Unix to Unix Encoding (UUENCODE)

Mètode per a convertir arxius binaris a format ASCII (arxiu de text) perquè puguin ser enviats via correu electrònic. En els últims anys està sent substituït per programes tipus ZIP que són més eficients des del punt de vista de la compressió de les dades.

URL

Acrònim de Uniform Resource Locator. Localizador Uniforme de Recurs. És el sistema d'adreces en Internet. La manera estàndard d'escriure l'adreça d'un lloc especifico o part d'una informació en el Web. L'URL està conformat per
a) El protocol de servei (http://);
b) El nom de la computadora (www.panamacom.com); i
c) El directori i l'arxiu referit.

USB

Universal Serial Bus - Estàndard utilitzat en les PCs amb la finalitat de reconèixer els dispositius maquinari (impressora, teclat, etc.) i posar-los en funcionament de forma ràpida i senzilla. Elimina la necessitat d'instal·lar adaptadors en la PC.

Usenet

Sistema de xarxes que transmet milers de grups de notícies en forma de fòrums de xerrada globals i públics sobre molts temes diversos. Actualment Usenet transmet més de 14.000 grups de notícies sobre els més diversos tòpics.

Usuari

Persona que té un compte en una determinada computadora per mitjà de la qual pot accedir als recursos i serveis que oferix una xarxa. Un usuari que resideix en una determinada computadora té una adreça única de correu electrònic.

Utilitari

Programa dissenyat per a realitzar una funció particular, problemes molt enfocats o relacionats amb el maneig de sistema de computadora.
V

V42

V42.bis.Protocol de detecció d'errors i comprensió de dades que pot millorar la velocitat d'un enllaç via mòdem fins a en un 400%.

VBScript

Virtual Basic Script. Llenguatge de programació per a WWW desenvolupat per Microsoft. Es destaca que VBScript i Javascript de Netscape són molt similars.

VERONICA

Very Easy Rodent Oriented Net-wide Index to Computerized Arxivis -- Desenvolupat en la Universitat de Nevada, Veronica és una base de dades constantment actualitzada de noms de gairebé tots els menús de milers de servidors gopher. La base de dades Veronica per la majoria dels servidors gopher.