dissabte, 15 d’agost 2020, 16:26
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
N

NOC

Centre d'Operacions de la Xarxa (Network Operation Center). És un grup responsable de l'operació diària de la xarxa. Cada proveïdor de serveis té el seu propi NOC; pel que és important saber a com cridar en cas d'Emergència.

Node

Cadascuna de les computadores individuals o altres dispositius de la xarxa.

Nom Uniforme de Recurs

Sistema d'identificació de recursos l'objectiu dels quals és complementar l'URL. El sistema URN estaria basat més en el recurs en si (contingut, característiques) que en el lloc en el qual es troba el recurs com succeïx actualment.

Nombre de Sistema Autònom

Grup de Routers i xarxes controlats per una única autoritat administrativa.

Notebook

Computadora portàtil que pesa aproximadament dues o tres quilograms. Existeixen distints models, des de les notebooks comunes fins a les multimèdia (dotades d'altaveus, lectora de Cdroms, monitor color, etc.). Segons la seva capacitat, tenen una autonomia de corrent elèctric de dos a sis hores de durada. Arran de que la tecnologia compacta és bastant cara, aquests equips solen costar pràcticament el doble que els seus parells d'escriptori, comparant sistemes de capacitats equivalents.
O

OCR

Reconeixement òptic de caràcters, tecnologia que permet llegir un document imprès i transformar-lo en un text digital (en general amb un scanner) per a treballar en una computadora. Desenvolupada en els anys 70 per Raymond Kurzweil.

Octet

Terme utilitzat per a referir-se als vuit bits que conformen un byte. No obstant això, aquest terme s'usa de vegades en comptes de byte en la terminologia de xarxes perquè alguns sistemes tenen bytes que no estan formats per 8 bits.

OEM

Original Equipment Manufacturer (Manufactura d'Equip Original) Empresa que compra un producte a un fabricant i ho integra en un producte propi. Per exemple, tots els fabricants que inclouen un Pentium en el seu equip actuen com OEM.

Of line

L'oposat a on line, fora de connexió.

On line

En línia o en temps real. Processament de dades en el moment que es desenvolupa una acció (com obtenció de senyals, comunicació per mòdem, etc.). Significa que un programa adquireix i/o calcula dades i mostra els resultats en forma simultània en valors numèrics i/o gràfics i/o sons.