dissabte, 11 juliol 2020, 19:06
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
L

Llenguatge TCP/IP

És un sistema d'identificació dels ordinadors i alhora un mètode per a la transmissió d'informació que permet que aquestes màquines puguin compartir la informació de la xarxa Internet.

Llicència d'obres

Permís atorgat pels tècnics municipals i que dóna el vist i plau perquè les diferents empreses constructores, instal·ladores, etc. puguin començar a treballar.

Llima

Eina que té tota la superfície coberta de petites dents o estries i que, mitjançant la fricció, arrenca petites partícules dels materials.

Llista de distribució

És un servei d'Internet que informa a un grup d'usuaris sobre un determinat tema. Els membres de la llista poden participar fent aportacions, preguntes o comentaris enviant un correu electrònic a l'adreça de la llista i el servidor l'envia immediatament és a tots els subscriptors.

Logigrama

Representació gràfica d'un circuit digital utilitzant els símbols de les portes lògiques.