dilluns, 6 juliol 2020, 05:00
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
E

Esquema elèctric

Representació gràfica del circuit, en la qual es mostren les connexions dels diferents elements representats per símbols.

Estabilitzador

Additiu que manté l'aspecte i la textura del producte.

Estampació

Acció d'aplicar a un teixit blanc o tenyit llis unes pastes colorants, anomenades colors, formant un dibuix.

Estanyada

Procediment que consisteix a submergir peces d'acer dins d'estany líquid, de manera que un cop s'extreuen els queda dipositada a sobre una capa d'estany que actua de protectora contra la corrosió.

Esterilització

Procés pel qual s'eliminen tot tipus de bacteris. Els aliments se sotmeten, dins del seu envàs, a temperatures que oscil·len entre els 110ºC i els 140ºC, durant uns quants segons o minuts. Una nova tècnica d'esterilització és el tractament UHT.

Estructura

Conjunt d'elements units entre ells, la funció bàsica dels quals és suportar forces.

Estructura d'una construcció

Element constructiu destinar a suportar tots els esforços de l'edifici i a transmetre'ls als fonaments per tal que siguin compensats.

Existència

Quantitat de producte ja fabricat i de primeres matèries que hi ha als magatzems.

Extrusió de plàstics

Mètode de conformació de plàstics amb el qual s'obtenen objectes amb forma allargada i amb una secció uniforme.