dimecres, 21 d’octubre 2020, 13:01
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
C

Croquis

Dibuix fet a mà alçada seguint unes normes bàsiques.

Curtcircuit

És un accident que es produeix en un circuit elèctric que, per falta de resistència, es provoca un augment sobtat del a intensitat, que provoca un despreniment d'escalfor que pot resultar perillós.

Cúter

Eina que serveix per fer talls llargs i rectes en paper, cartró i làmines de materials tous. S'utilitza amb el regle metàl·lic, que li fa de guia.