dimecres, 15 juliol 2020, 00:59
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
À

Àlgebra de Boole

Conjunt de lleis i postulats que permeten fer operacions lògiques amb les variables binàries.
A

Aliatge

Barreja d'un metall, anomenat metall base, amb altres metalls o elements químics per millorar les propietats dels metalls purs. Per exemple, l'acer és un aliatge de fero amb carboni.

Alicates

Eina que serveix per subjectar peces de petites dimensions o per doblegar i donar forma a certs materials, com ara el filferro, la làmina metàl·lica, etc.

Alicates de tall

Eina molt versàtil ja que n'hi ha de molts tipus i serveix per a moltes operacions. La majoria d'alicates tenen una zona de tall per tallar filferro, cables i claus prims.

Aliment

Substància o producte que ingerim i que ens proporciona l'energia i els compostos químics indispensables per al bon funcionament del nostre organisme.

Aliment elaborat

Aliment que consumim després que hagi estat sotmès a un procés de transformació.

Aliment fresc

Aliment que consumim directament tal com s'obté.

Alimentació intensiva

Alimentació duta a terme a les granges, mitjançant el farratge o el pinso.

Alternador

1. Màquina en la qual s'obté corrent altern a partir de l'energia mecànica.
2. Generador electromagnètic de corrent altern

Alumini

És el metall més abundant a l'escorça terrestre. Té un color platejar i lluent, és molt lleuger, bon conductor de la calor i de l'electricitat, resistent a la corrosió (excepte en aigua salada), dúctil i mal·leable. No és gaire resistent als esforços mecànics i és tou.