En aquest curs trobareu: Documents generals del centre, actes de reunions, normativa general de funcionament de centre, normativa d'estudis, currículums de les matèries i programacions de les matèries.

En aquest curs trobareu tots els models que s'han generat per a ser utilitzats en el centre.

En aquest curs trobareu tots aquells temes que afecten al professorat i a les seves condicions laborals. En aquests moments hi ha: Normativa que afecta al professorat, Justificació de les absències, Accidents laborals i gestió a i-educació.